PHOTOSHOP CS5 76 Căn Bản Bài Viết của Út Bỉnh


NGÀY 25.11.2011:

76.PHOTOSHOP CS5 76 Căn Bản Bài Viết của Út Bỉnh

<img src=http://utbinh.com/1/PHOTOSHOPCS575BAIVIET.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/PHOTOSHOPCS575BAIVIET.jpg[/img]

http://utbinh.com/1/PHOTOSHOPCS575BAIVIET.jpg

75 Bài viết của Út Bỉnh Photoshop CS5 (178,43 MB): http://goo.gl/IMtV8

71.Tô vẽ và chỉnh sửa trong Photoshop CS5: http://goo.gl/0Nix9

72.Brush trong Photoshop: http://goo.gl/7X8rk

73.Tìm hiểu Adobbe PHOTOSHOP:  http://goo.gl/r96rK

74.Tạo Khung Hình trong Photoshop: http://goo.gl/38mTT

75.Tạo phim hoạt hình: http://goo.gl/fPUmW

76.Tạo các cọ vẽ trong Photoshop: http://tinyurl.com/utbinh577

Sổ Tay Photoshop 2008 (80,12 MB):

http://tinyurl.com/utbinh571

Sổ tay Photoshop 2009:

http://goo.gl/5U3zp

Giáo Trình Photoshop CS8 (3,82 MB):

http://tinyurl.com/utbinh572

Sổ Tay Photoshop CS3 (52,56 MB):

http://goo.gl/ogXGK

Giáo Trình Photoshop 7.0 (8,73 MB):

http://tinyurl.com/utbinh573

Photoshop của LuongBaby (10,26 MB): http://goo.gl/9mQVG

Photoshop của Nguyên Nhã (46,35 MB): http://goo.gl/R5WYg

Actions trong Photoshop 18 bài (18 MB):http://goo.gl/3il1B

Plug Ins 1.200 Plug Ins Photoshop CS3 (10,85 MB):

http://tinyurl.com/utbinh574

Links Út Bỉnh 25.11.2011: http://goo.gl/vHGia

 

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ BÀI 51 ĐẾN 55

NGÀY 20.9.2011:

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ BÀI51 ĐẾN 55

<img src=http://utbinh.com/1/PHOTOSHOP55baiA.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/PHOTOSHOP55baiA.jpg[/img]

http://utbinh.com/1/PHOTOSHOP55baiA.jpg

BÀI VIẾT TỪ 51 ĐẾN 55: http://goo.gl/srRwv

BÀI VIẾT TỪ 1 ĐẾN 55: http://goo.gl/yXj7g

LINKS PHOTOSHOP 20.9.2011: http://goo.gl/uMh6r

LINKS ÚT BỈNH 20.9.2011:

http://goo.gl/fcvRs

Thư cho Út Bỉnh để nhận bài viết trực tiếp mới nhất:

utbinhdesign@gmail.com

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN 50 BÀI


NGÀY 26.8.2011

50.PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN 50 BÀI

<img src=http://utbinh.com/1/pscs550bai.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/pscs550bai.jpg[/img]

http://utbinh.com/1/pscs550bai.jpg

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN 50 BÀI, Út Bỉnh biên soạn và sưu tầm (Từ 1 đến 50)

http://www.mediafire.com/?2a61ip1fjjfmqqi hoặc http://goo.gl/pNIVl

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN 5 BÀI, Út Bỉnh biên soạn và sưu tầm (Từ 46 đến 50)

http://www.mediafire.com/?jx63vldmmi9ll86

ACTIONS TRONG PHOTOSHOP 19 BÀI

http://goo.gl/mtWPp

LINKS ÚT BỈNH 28.6.2011

http://tinyurl.com/utbinh520

 

 

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 45


NGÀY 19.8.2011:

43.LỆNH FREE TRANSFORM TRONG PHOTOSHOP CS5.

<img src=http://utbinh.com/1/PSCS5TU41DEN45.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/PSCS5TU41DEN45.jpg[/img]

http://utbinh.com/1/PSCS5TU41DEN45.jpg

Link dowload bài này tại: htpp;//tinyurl.com/utbinh502

Link download ảnh thực tập tại: http://tinyurl.com/utbinh500

Link download bài viết từ 41 đến 45 tại: htpp;//tinyurl.com/utbinh503

hoặc http://goo.gl/e7mF0

PHOTOSHOP CS5 CĂN BẢN TỪ 1 ĐẾN 30 (30,85MB): http://goo.gl/1HGy1 hoặc

http://www.mediafire.com/?5c82s0070dagt2n

PHOTOSHOP CĂN BẢN TỪ 31 ĐẾN 40 (13,32 MB): http://goo.gl/XoS17 hoặc

http://www.mediafire.com/?2w6o193n31o0393

LINKS ÚT BỈNH NGÀY 19.8.2011http://tinyurl.com/utbinh504

 

 

 

 

 

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

COREL DIGITAL STUDIO 2010


NGÀY 16.8.2011

26.COREL DIGITAL STUDIO 2010

<img src=http://utbinh.com/1/CORELDIGITALSTUDIO2010A.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/CORELDIGITALSTUDIO2010A.jpg[/img]

http://utbinh.com/1/CORELDIGITALSTUDIO2010A.jpg

Hướng dẫn sử dụng COREL DIGITAL STUDIO 2010 :

http://tinyurl.com/3dydub6

Links Út Bỉnh 16.8.2011: http://goo.gl/szpkX

ULEAD DVD MOVIE FACTORY

ULEAD DVD MOVIE FACTORY 7:     http://www.mediafire.com/?fcj5lkqvw6mnlax

ULEAD DVD MOVIE FACTORY 6:     http://www.mediafire.com/?f659v915cuaefew

ULEAD DVD MOVIE FACTORY 3.5:  http://www.mediafire.com/?i39i84ncjsai326

ULEAD VIDEO STUDIO 9 PLUS:       http://www.mediafire.com/?ckdnfe48hcea8r8

GIỚI THIỆU CÁC PHẦN CỨNG HỔ TRỢ:

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm thưởng thức Phim bằng BOX tại: http://goo.gl/x9see

Để thưởng thức trọn vẹn dỉa DVD do bạn tạo ra, bạn nên sắm một đầu phát: http://goo.gl/TU639

HỌc EXCEL bằng Video của Vũ Quang Trường: http://goo.gl/SRYLc

 

 

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

WINDOWS 7 – THIẾT KẾ WEB JOOMLA – TÌM HIỂU EXCEL 2011


NGÀY 8.8.2011:

LINKS THÁNG 8 NĂM 2011

WINDOWS 7 – THIẾT KẾ WEB JOOMLA – TÌM HIỂU EXCEL 2011

<img src=http://utbinh.com/1/joomla.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/joomla.jpg[/img]

http://utbinh.com/1/joomla.jpg

Links Utbinh tháng 7 năm 2011:

http://utbinh.com/1/LINKSUTBINH01082011.htm

http://utbinh.com/1/LINKSUTBINH01082011.docx

LINKS 08082011:

http://www.mediafire.com/?6unoq3ss1yntn55

Thiết kế Web JOOMLA Út Bỉnh biên soạn (21,45 MB):

http://goo.gl/e9YbB hoặc

http://www.mediafire.com/?jckvq49l61ohrfw

4 Lessons Út Bỉnh biên soạn (8,18 MB):

http://goo.gl/hKH3P hoặc

http://www.mediafire.com/?mn722dsl7qz5ltm

Hướng dẫn sử dụng EXCEL 2010 của Microsoft (6,31 MB):

http://goo.gl/YCCiV

1.Tổng quát Excel 2010 Út Bỉnh soạn

http://goo.gl/C7fSV

Các bài hướng dẫn của VŨ QUANG TRƯỜNG về Office

http://goo.gl/76NEs

2.Các kiểu dữ liệu

http://tinyurl.com/utbinh491

NGÀY 4.8.2011:

2.EXCEL 2010: CÁC KIỂU DỮ LIỆU

<img src=http://utbinh.com/1/bai2.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/bai2.jpg[/img]

http://utbinh.com/1/bai2.jpg

Hướng dẫn sử dụng EXCEL 2010 của Microsoft (6,31 MB):

http://goo.gl/YCCiV

1.Tổng quát Excel 2010 Út Bỉnh soạn

http://goo.gl/C7fSV

Các bài hướng dẫn của VŨ QUANG TRƯỜNG về Office

http://goo.gl/76NEs

2.Các kiểu dữ liệu

http://tinyurl.com/utbinh491

LINKS ÚT BỈNH NGÀY 1.8.2011

http://tinyurl.com/utbinh490

 

 

 

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tổng quát Excel 2010 Út Bỉnh soạn


NGÀY 1.8.2011:

1.Tìm hiểu Excel 2010.

<img src=http://utbinh.com/1/excel2010A.jpg>

[img]http://utbinh.com/1/excel2010A.jpg[/img]

Hướng dẫn sử dụng EXCEL 2010 của Microsoft (6,31 MB):

http://goo.gl/YCCiV

1.Tổng quát Excel 2010 Út Bỉnh soạn

http://goo.gl/C7fSV

LINKS ÚT BỈNH NGÀY 1.8.2011

http://tinyurl.com/utbinh490

http://goo.gl/fYdma

http://utbinh.com/1/LINKSUTBINH01082011.htm

 

 

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?